Ορθοδοντικός • Λάρισα

Χρίστος Γ. Βλαχομήτρος

Πτυχιούχος Α.Π.Θ.
Ειδικευθείς εις Αμερική (F.D.U. New Jersey)

Ορθοδοντικός • Λάρισα

Χρίστος Γ. Βλαχομήτρος

Πτυχιούχος Α.Π.Θ.
Ειδικευθείς εις Αμερική (F.D.U. New Jersey)

Επικοινωνία