Ενήλικες

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 01

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 02

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 03

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 04

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 05

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 6

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 7 - Στραβά δόντια, υπερσυγκλίση, χωρίς εξαγωγές

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 8 - ΠΡΟΓΝΑΘΙΣΜΟΣ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΠΑΝΩ, ΜΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΛΑΓΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΤΩ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ​

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 9

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 10 - Χωρίς εξαγωγές λόγω προφίλ

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 11

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 12 - Χασμοδοντία, Ανόμοιες εξαγωγές τεσσάρων δοντιών

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 13 - Εξαγωγές δυο προγομφίων επάνω

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 14